KLOZANIT plv. sol. a. u. v.

Kategória: Farmaceutiká, Hydina, Zajace


Charakteristika: Chemoterapeutikum zo skupiny sulfonamidov vo forme prášku je vhodné pre aplikáciu do vody alebo do krmiva. Liek sa používa liečebne a liečebnoochranne proti kokcidióze hydiny, moriek, bažantov, králikov, pasteurelóze a salmonelóze hydiny.

Zloženie:
Účinné látky: Sulfaclozinum natricum 30 g v 100 g lieku.
Pomocné látky: Saccharosum /sacharóza.

Popis prípravku: Jemný nažltlý prášok.

Balenie: 1x10 g, 1x20 g, 1x50 g, 1x250 g, 5x10 g, 5x20 g, 5x50g, 5x 250 g, 1 kg.

Indikačná skupina: Chemoterapeutikum.

Lieková forma: Prášok na perorálny roztok.

Cieľový druh: Hydina, morky, bažanty, králiky.

Indikácie: Kokcidióza hydiny, moriek, bažantov a králikov, spôsobená hlavne druhmi Eimeria acervulina, E.necatrix, E.maxima, E.tenella a E.brunetti; pasteurelóza a salmonelóza hydiny.

Kontraindikácie: Zmeny funkcie obličiek s retenciou vody, poruchy pečeňového parenchýmu a granulocytopénia.

Interakcie: Liek sa nesmie podávať súčasne s lokálnymi anestetikami prokaínového typu.

Nežiadúce účinky: Pri predávkovaní sa môže vyskytnúť hemoragický syndróm.

Dávkovanie: Všeobecná dávka je 1 – 2 g na liter pitnej vody alebo 2 kg na tonu krmiva. Pri miernejšej infekcii kokcidiózy 1 g lieku na liter pitnej vody. Kokcidióza spôsobená druhmi E.tenella a E.necatrix si vyžaduje dávku 1,5 – 2,0 g na liter pitnej vody, resp. 2 kg na tonu kŕmnej zmesi.

Aplikačná schéma pri kokcidióze:
a) Pri liečebno – ochrannom podaní a miernej infekcii: 1 g lieku na liter pitnej vody počas 3 dní s opakovaním, len čo sa objavia prvé príznaky ochorenia.
b) Liečebne: 1 g lieku na liter pitnej vody na 1., 3., 5., 7. a 9. deň alebo 1 g na liter pitnej vody počas 3 dní, potom 2 dni prestávka a opäť aplikovať počas 3 dní.
c) Silné infekcie E.tenella a E.necatrix a zmiešané infekcie: 1,5 – 2,0 g lieku na liter pitnej vody počas 3 dní, potom prestávka 2 - 3 dni a opäť aplikácia 1,5 – 2,0 g lieku na liter pitnej vody počas 3 dní. Na farmách, kde sa kokcidióza často vyskytuje sa používa 3 dňová liečebno-ochranná aplikácia vo veku 3-5 týždňov. U nosníc sa vykonáva dodatočne ošetrenie pred začiatkom znášky.

Kokcidióza králikov: Pri priemernej spotrebe krmiva 60 g na 1 kg živej hmotnosti, t. zn. 2 g lieku na liter pitnej vody počas 3 dní, potom 2 dni medikáciu vynechať a znovu 3 dni aplikovať. Liečbu je možné opakovať alebo predĺžiť na viac ako 6 týždňov bez rizika.

Pasteurelóza hydiny: 1 – 2 g lieku na liter pitnej vody minimálne počas 5 dní.

Salmonelóza hydiny, moriek, bažantov: 1 – 2 g lieku na liter pitnej vody minimálne počas 5 dní.

Spôsob podania: Perorálne, v pitnej vode alebo zamiešať do krmiva (po zamiešaní do krmiva je liek určený len k individuálnemu podaniu).

Upozornenie: V období liečby nesmú mať zvieratá prístup k inej než medikovanej vode. Medikovaná voda musí byť pripravovaná denne čerstvá. Pri vysokých teplotách (okolo 36 °C a viac) sa môže dávka lieku znížiť, pretože zvieratá pijú väčšie množstvo vody. Po zamiešaní do krmiva je liek určený len k individuálnemu podaniu.

Ochranné lehoty: Mäso 15 dní. Nepodávať nosniciam, ktorých vajcia sú určené na ľudský konzum.

Doba použiteľnosti: 5 rokov. Po zamiešaní do krmiva spotrebovať ihneď. Medikovanú vodu podávať denne čerstvú.

Spôsob uchovávania: Pri teplote do 25 °C, suchu, chrániť pred priamym slnečným svetlom. Uchovávať mimo dosahu detí.

Výrobca: MEVAK a.s., Slovenská republika

Držiteľ rozhodnutia: MEVAK a.s., Biovetská 32, p.s. 29/c, 949 91 Nitra, SR

LEN PRE ZVIERATÁ. LEN NA PREDPIS VETERINÁRNEHO LEKÁRA.


PDF dokument na stiahnutie - Klozanit